WIE ZIJN WIJ

Wie zijn wij?De naam van onze organisatie Totomboti ontlenen wij aan de gelijknamige spechtsoort dat voorkomt in het immense oerwoud van Suriname.
Bijzonder aan Totomboti is dat deze vogelsoort een gat timmert (met zijn stevige snavel) in een boomstam voor huisvesting en voedsel.
Na een kort verblijf van enkele dagen maakt Totomboti een nieuw huis in een andere boom.
Het verlaten hol in de boomstam is dan een zeer welkome huisvesting voor andere zwakkere vogelsoorten die een huis zoeken in een boomstam.


Stichting Totomboti

De beschrijving hierboven symboliseert de Stichting Totomboti uit het marrondorp Pikin Slee in het zuidelijke deel van het binnenland van Suriname. Een groep mannen uit het dorp Pikin Slee, die de echte Rastafari leefwijze aanhangen, besloten in 1989 om natuurlijke bronnen van het gebied duurzaam te benutten voor ontplooiing en inkomsten te verwerven. In eerste instantie kregen zij tegenwerking van de plaatselijke bevolking, omdat men de Rastafari leefwijze beschouwde als gebiedsvreemde gedrag (geen zout, geen vlees en gevogelte, dreadlocks, afwijzing van vrouwonvriendelijke gewoonten enz.). Na enige tijd kwamen de dorpsbewoners tot het inzicht dat de activiteiten en de leefwijze van de rastaís (natuurlijk, humaan, emancipatorisch, pro-ontwikkeling, enz.) positieve invloed heeft op de dorpsgemeenschap. De groep van 5 mannen zijn nu verenigd in de stichting Totomboti. Totomboti is nu een gevestigde en gewaardeerde organisatie in het gebied van de Saramaccaners aan de boven Surinamerivier. De stichting geniet erkenning en waardering binnen de traditionele gezagstructuur van de saramaccaanse bevolking.

                        ;

            

Stichting Stichting Totomboti is opgericht op 22 augustus 2003 en bestaat uit een groep van 5 mannen die zich vooral bezighoudt met het maken van functionele kunstwerken van hout. Daarnaast ondersteunt de stichting initiatieven die van belang zijn voor de ontwikkeling van het dorp, o.a. de vrouwenorganisatie, onderwijs en openbare voorzieningen. Ook willen zij de huisnijverheid bevorderen onder de jongeren in Pikin Slee. Het dorp Pikin Slee is een marrondorp, gelegen in het woongebied van de saramaccaners≤) in het zuidelijk deel van het binnenland van Suriname.


Verantwoording
Totomboti gebruikt hout als materiaal voor de toegepaste kunst. Wij beseffen goed dat de vraag van ecologische gevolgen van de houtkap opdoemt. De productie van de toegepaste kunst vindt plaats op zeer kleine schaal. Het gaat om maximaal 3 bomen per jaar. De gekapte bomen worden tot de kleinste delen gebruikt. Uit de wortels van de gekapte bomen ontkiemen in veelvoud nieuwe boompjes. Door meer licht en ruimte krijgen andere planten en bomen de kans om te groeien. De productie zal door toename van de afzet maximaal met 50 % toenemen, dus er zal geen sprake zijn van grootschalige houtkap. Alles genomen is het effect van het kleinschalig houtgebruik door Totomboti niet nadelig voor het ecosysteem.

Ļ) Marrons: de slaven uit Afrika in o.a. Suriname, die zich onttrokken aan de onmenselijke behandeling en wreed gezag de blanke heersers, door te vluchten naar het oerwoud. Zij kwamen vaak terug voor een aanval op de plantages om andere slaven te bevrijden.
≤) Saramaccaners: nakomelingen van Marrons die nu in dorpsgemeenschappen leven langs de (boven)Surinamerivier.


Vereniging Steungroep Totomboti 's-Hertogenbosch

De Vereniging Steungroep Totomboti is opgericht in april 2006. Het bestuur bestaat uit 5 personen. De vereniging stelt zich ten doel de stichting Totomboti zowel materieel als immaterieel te ondersteunen in haar doelstelling kunst en cultuur in het dorp Pikin Slee te ontwikkelen en te bevorderen.De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Terug naar boven